Projekty w trakcie/ukończone

PROJEKT NR 1

 
DOTACJE NA INNOWCJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
 
AXAMI s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka realizuje projekt pn.
 „Wdrożenie systemu B2B usprawniającego relacje z klientami firmy AXAMI”
 
w ramach Programu Operacyjnego Informacyjna Gospodarka 2007-2013,
działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Wartość projektu: 471 100,00 PLN
Okres realizacji: od 01/01/2014 do 31/12/2015
 
 
Koszty związane z wdrażaniem systemu informatycznego B2B są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
więcej informacji o Funduszu:
 
 
 

PROJEKT NR 2

                   

AXAMI s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka uzyskała wsparcie unijne na projekt  nr WND-RPPD.05.02.00-20-039/14 pn.

„SŁONECZNA ELEKTROWNIA W FIRMIE AXAMI”

objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.02.00-20-039/14-00 z dnia 04.02.2015r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska