Projekty w trakcie/ukończone

PROJEKT NR 1

 

AXAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Pana Tadeusza nr 1/1 Zaścianki, 15-521 Białystok. Uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POIR.03.03.03-20-0006/17  pn.
„ Wzrost konkurencyjności oraz promocja innowacyjnych rozwiązań i wyborów firmy, w zakresie produkcji bielizny AXAMI, poprzez udział w programie promocji branży Moda Polska” objęty umową o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-20-0006/17-00 z dnia3 październik 2017r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
 
Celem projektu jest  poprawa pozycji firmy, wzrost konkurencyjności i sprzedaży eksportowej oraz promocja innowacyjnych rozwiązań i wyrobów bieliźniarskich oraz marki firmy AXAMI na rynku międzynarodowym, poprzez udział w targach  i misjach gospodarczych branży Moda Polska, przekładające się na wzrost przychodów i przypływ nowych kontrahentów. 
 
Planowanymi efektami realizacji projektu są:
Promowanie i prezentacja produktów marki AXAMI na wybranych rynkach docelowych.
Nawiązanie bądź odświeżenie kontaktów z partnerami rynkowymi obecnymi i potencjalnymi klientami, pośrednikami, dostawcami
Zawieranie nowych umów handlowych 
Wzrost sprzedaży eksportowej o 15% względem roku 2016.
Poznawanie nowych trendów na rynku branżowym oraz analiza konkurencji.
Wartość projektu:  1 030 541,36 zł
Dofinansowanie: 628 378,87 zł
 

W związku z realizacją kolejnych działań promocyjnych (katalogi i film) w projekcie, zamieszczamy zapytanie ofertowe nr 3/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 
W związku z realizacją działań promocyjnych (katalogi i film) w projekcie, zamieszczamy zapytanie ofertowe nr 1/2018:
 
 

W związku z zakończeniem procedury wyboru do zapytania ofertowego nr 1/2018 załączam

informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękuję za złożone oferty.

 

 

 

PROJEKT NR 2

 
DOTACJE NA INNOWCJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
 
AXAMI s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka realizuje projekt pn.
 „Wdrożenie systemu B2B usprawniającego relacje z klientami firmy AXAMI”
 
w ramach Programu Operacyjnego Informacyjna Gospodarka 2007-2013,
działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Wartość projektu: 471 100,00 PLN
Okres realizacji: od 01/01/2014 do 31/12/2015
 
 
Koszty związane z wdrażaniem systemu informatycznego B2B są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
więcej informacji o Funduszu:
 
 
 

PROJEKT NR 3

                   

AXAMI s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka uzyskała wsparcie unijne na projekt  nr WND-RPPD.05.02.00-20-039/14 pn.

„SŁONECZNA ELEKTROWNIA W FIRMIE AXAMI”

objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.02.00-20-039/14-00 z dnia 04.02.2015r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska